NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. HL van de der op Vrijdag, den 1.5«L.U-.....1i193,2 Tegenwoordig de heeren: Oeket.h, Burgemeester. J..»..S.«..v:an...D.ur..e.n... aa...K.....Xo.de.ea.en.,7.e thouu er s A- Secretaris»A .Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...$.1H-... tot en met d van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 386