NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noki. van de der op Jdnsdag, den 1.9T ,.n....l...,i.. 1932 Tegenwoordig de heeren: Me.»&.«....D.e.ke.th.,.. 3nrgemee s ter J.»..S.»..ïan...nux.en....ex....K»....,La.&e.e.s.e.n.,Wethouders SecretarisJ G »A. Bat- eriburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ü.itot en met Sj.8.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 400