NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoM b van de der op Trijdag, den 2.2J u 1932 Tegenwoordig de heeren: J..S,va.n....D.ur.en....en....K.Lod-eesen.,Wethouder: Secretaris,J».u .A.«.B&.te.nb.urg.« Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met S.ijS~.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 406