4 11- V Af vs Jt' «Mj. 3 I BESLISSING. 3esloten wordt adressant te berichten con Lrv,, ^et advies van den technisch ambtena - en 'Woningtoezicht. lou Lan adressant te berichten dat vóór het kollege na onderzoek der feiten geen aan leiding bestaat tot het nemen van maatregèlen fen de huurder van het perceel met den eig- [aar een oplossing dient te treffen. echte loojj betreffend 32, no.l2/1 belast I gtoeaicht J Salomonaef er krijgenJ t den eigel an perceel! nson) de intje, greif een ondrs et de leid! eelt mede, at ter zaal houden vaj us 1732. viseert toel oorwaar den,I houden u Vergunning tot collecteeren in de maand eoteraber «BPtember October a.s, wordt verleend, viseert ve:| collecte t de in de 33 De vergunning wordt verleend. loesterbeil.^810^" wordt: f te sluitfj van de "<er! Ie. de °oesterbergschestraat vanaf de Van Mpuningenlaan tot voorbij de Eikenlaan i:i Rande 27 Juli a.s. tot en met 26 Septem Fpr d.a.v. voor het verkeer af te sluite: fee. aan de Ged. Staten vergunning te vrag het gedeelte Soesterbergschestraat vanaf de Van BeunLngenlaan tot de spoorwegover ëang Soestduinen voor het verkeer te mog sluiten ingaande 15 Augustus a.s. tot en l^et 10 October d.a.v. en dit verkeer om ■pogen over Amersfoort. een conce*?eEloten wordt toestemming te geven tot nt tegenov:lgeoruik van de muziektent en voorts den dag van 5w0renstraat tijdens het concert voor het oor autoveiBrkeer te sluiten. ;n sn te A/' jr i* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iLuA^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 408