BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. recim.Aiatt. Bout en foningtoezicht KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoekt' om bouwvergunning vergezeld van de noodig(i beekeningen en adviezen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 411