NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Not:lM van de der op Ji.n.sdag, den 2.6.J...U1i1932 Tegenwoordig de heeren: iir..u..ne.iie.tia.,Burg.em.e.e..s..t.e.r J.«s„v.aa...Dur..en....eJi....Il.....X,o.d.e.e.s.erx.,.. .'.'/.e.tlao.ud er.s.. A.-.eC SecretarisJ .2A.3a..t.en.b.urg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met t| 13 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 414