2*» aanmerking komt, aangezien naar zijn oordeel de gemeente er toe overkant om de werkloosheid te 'bestrijden. De Voorzitter vervolgt dat het z.g. boschrlan verder ian wor den uitgevoerd waarvoor subsidie is te verwachten, zoodat voor de komende winterperiode de werkverschaffing kan worden voortgezet. Spreker vraagt naar h< t bedrag dat van rijkswege voor het natuurbad als subsidie zal worden bi jge dravenZonder zich in deze te binden neept de heer van Cuijk dat voor dat werk rereken zou mogen wor en op 30 35 r der loonen van de te werkvestelden Be heer van Cuijk geeft tot slot in overweging den Minister de plannen voor te leggen en aarbij goed te laten uitkomen de o> vang der werkloosheid en een opgave der loonen in het Vrije bedrijf Hij stelt zich voor t.z.t. over deze aangelegenheden dan meer in het bijzonier te tornen spreken. De Voorzitter dankt den heer van Cuijk voor zijn adviezen en sluit de besprekinge n. De Voorzitter, De Secretaris, Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 424