NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No'ill. van de der op Vri,}dag, den 5 Augustus19H2 Tegenwoordig de heeren: G. D.eketh,Burgemeester. S.van.Duren.,en-K.Lodeesen, 'Wethouders Secretaris ..J,.....G,a» Batenburg Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met Jj.kk.,... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 432