3 Tf guj. 3 a E vi. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voningstichting "Ons belang" A'foort C.C.van Es,Apeldoorn 2-3-'32 30-7-'32 Grenj evereeniging "'Vilhelmina" te Soesterberg ffed. Thermo-Chemis 3che Eabrieken te Amsterdam 3-8-'32 Juli '32 adviseert omtrent den verkoop van den bebouwden grond bij haar woningcomplex i Soesterberg. vraagt o.m. het oordeel van B. en "7. 03) trent de wenscheli j kheid om in het ontn uitbreidingsplan op te nemen het oorsprij kelijke plan inzake voorgestelde grenst] ziging met Amersfoort. verzoekt: 1_. toestemming tot feestvieren ep 31 Auj a.s. op een terrein aan de Arnersfoortscli straat te Soesterberg. 2. beschikbaarstelling van een sproeina- en versieringsmateriaal 3_. de medewerking der politie voor het handhaven der orde. 4. het houden van een collecte te Soest! berg tot bestrijding der kosten. beschikbaarstelling van de gemeentel! muziektent. verzoekt met haar een overeenkomst aan gaan betreffende de vernietiging van afj keurd vee en vleesch. lp, een ti [meester oj van Nes h [de grensw; Soest nie komen en i iet gemeei iet schemi Tende "Is van Nes w meentebe s noorden. In geval de ontwer] der gemeei tot landb- plan op t den heer De burge; aanzien vi paliteit sluit voo en 4. O Beschikt ziekt ent norden ge te geven tBesloten 1. den Di verzoeken de afd Ned. Geme dedeelen, nen tot 0 nadere in laarmede eenkomst 3 G CD O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 433