f NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoH van de der op Vri jdag, den 12Augustus19| 2 Tegenwoordig de heeren: Mr-G.Deketii-,Burgemeester.. K.».L.Q.de.e.s..e.n,.....ïï.et.h.o.ud.er.?.... Secretarisd G..«A.Ba tenbuxg. Afwezig de heerJ..«.S....v.an...D.ur.en..,. './ethouder De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 0. tot en met (J 6 3van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 440