BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. R.K.vexeeniging "Herwonnen Levens kracht" te Slberg Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 11-8t'32 vraagt vergunning tot het houden van ee-i collecte op 15 Augustus 1932 De Inspecteur van Politie adviseert vei. gunning te verleenen onder de gewone voe waarden, alsmede onder bepaling dat na g oop de bruto en netto opbrengst wordt degedeeld alsook het aantal collectantet en de vergoeding welke deze genoten biedt ter behandeling aan e enige verzoeJ ken om bouwvergunning vergezeld van de J dige teekeningen en adviezen Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 447