BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 'echn.Ambt0 ll-l-'32 rapporteert omtrent het verzoek van F.Hoor houd tot aanleg van een gedeelte van de Hae saulaan en adviseert; I» over te gaan tot bestrating van een ge deelte Haasaulaan,groot 11, yO II; II. over te gaan tot het begrinten van de wandelpaden, als dit door de huurders wordt gevraagd de totale kosten van I en II worden geraamj op Best.v.Soester Tur| en Athletiekclub A .D n-3-1-'32 vermeldt de oefentijden der vereeniging en deelt mede welke toestellen de vereeni ging bezit. 3 C CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 45