BESLISSING. onform de mededeelingen wordt besloten. Besloten wordt adressant te berichten conform de mededeelingen van den Tech- Inisch Ambtenaar O.W. bij rapport van 29 Aug.'52 No. 524. Besloten wordt den Eaad ter benoeming va een agent der arbeidsbemiddeling aan te I bevelen: 1.H.Bossert 2.J.Elberse. I en het salaris vast te stellen op 500 {per jaar. J°°r de benoeming van een voorzitter der flommissie zullen worden aanbevolen No.1 LLoddesen No. 2 J.S.van Duren. Aangezien door de werkgevers organisati geen candidaten zijn voorgedragen wordt Ibesloten den Eaad als vertegenwoordigers der werkgevers ter keuze van een tweetal, [leden der Commissie aan te bevelen: C.Sevenhuysen. W.Kuijer W.v.d.Velden W.Hilhorst Pzn. E.Spijker lm A.MulderSoesterberg. I.eï keuze van twee vertegenwoordigers Per werknemers zullen den Eaad worden [aanbevolen: ~A/' u vfrs n es y~ m At- •3"e I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. a/feCeeih—r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 474