Mui BESLISSING. S heiliglo ten wordt de rekening den Raad ter Per 31 ■Joorloopige vaststelling aan te bieden, dat <iaaj«Besloten wordt de gemeenterekening den aaü ter voorloopige vaststelling aan te Ibieden. Jesloten wordt het rentepercentage vast te stellen op 4^. n verkoojlsesioten wordt in de toekomst de verkoop edingen |vall bestekken te doen geschieden door ten kaa-pen gemeenteontvanger. Set voorstel van den Voorzitter wordt enige bespreking aangenomen. na Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 480