NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nofl van de der op Dins dag, den 6 September1922 Tegenwoordig de heeren: JSvan Duren en K.Lodeesen, wethoudersc^~ SecretarisJ.» G.A.Batenburg. Afwezig de heerMr. G.Deketh wegens ongesteldheid. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met IsQ.ycjvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, ty

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 482