L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Diris dag, den 2.6 Januari19J2 Tegenwoordig de heeren: -De^e th-, Burgemeester J..«....D..«y.an....D.ur..e.n....s.n....K».La&.e.e.s.en.,VeLuouuers /c... SecretarisJ.«G>..... A.«Bat enb.ur.g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers j$.tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 48