<u S s d? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U)fl- Technisch Ambte naar bouw- en woningtoezicht 9 Sept'52 biedt ter behandeling aan eenige verzot ken om bouwvergunning met de daarbij 1 hoorende teekeningen en bescheiden. 3 3 O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 493