NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders A JL. NoJ3. van de der op Toensdag, den 14...September1922 Tegenwoordig de heeren: J..S. van. .Duren en K.Lodeesen, lethouders SecretarisJ.G.A.Batenburg Afwezig de heerBr..G. Deketh. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met \A) $.0.... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 496