L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No5" van de der op 7r Ljdag, den 23 Septeinbex19£ Tegenwoordig de heerenJ...S.«.y.an....Dur..e.a.. en .IL.IiQ.dees.en,.».. ..Te.tü.Quder s. - SecretarisJ.G.J.Ba tenburg Afwezig de heerG.. ..De ke thBurgemee s t ex.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Utnj tot en met JJ.T.S.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 522