Sf' ZZZZZZ NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Dinsdag, den 2.7 Septeiabar19£ Tegenwoordig de heerent J* 3* v&n Duren ..6n K* TiOdeesenji Vet-liouders SecretarisJ«G.»A»Batenburg Afwezig de heerDeketh.Burgemeester. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers II14 tot en met 11 vévan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 528