u: 8 8 J? "o yr BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzi tter Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht KORTE INHOUD. In den raiddag ten 2 ure gaat de voorzit;; over tot een gecombineerde vergaderingJ het College met de Commissie voor OpenWv berken ter behandeling van de ontwero-V grooting 193^ voor zooveel betreft den F openbare nerxen. Behalve de po s Wonder hei wegen en de bezoldiging van het persones; «orden de posten voorloopig vastgelegd i,1 het ontwero der begrooting. biedt ter behandeling aan eenige verzoek om bouwvergunning vergezeld van de nood... teekeningen en adviezen. <y 3 C I Dagteekening en volgnummer. v"j y** sjjz

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 533