NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. SS1. van de der op Vrij dag, den 3° September192 Tegenwoordig de heeren: Mr.Gr» Dekethj :iurceüieeGler ....j....S».van.. .D.u.r en...e.n K«-Lodee.s.e.n.r...-Afe.tno.u.d.ersA <=£- t SecretarisJ....G...A..Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .J.1..V... tot en met J iS. vvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 536