BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged. staten le afdeeling ter secretarie Inspecteur v/h La' ger Onderwijs te Amersfoort Bestuur v/d Van der Huchtschool rechn.Ambt. Bouw en Toniagtoezicht 20-32 l-9-'32 4 30-9-'3S 23-9-'32 zenden ter Kennisneming een afschrift' een brief van de Contact-wommissie inzsJ natuurbescherminggericht aan eenige den van Departementen en aan de CQlie^ van Ged. staten der onderscheidene pro; ciën, waarin er op wordt gewezen, dat het maKen van werken van Overheidswege- wij ls belangrijke schade aan het Neder sche natuurschoon wordt aangebracht. biedt ter vaststelling aan het ontwen aan Jac. G. Broers te Soest te verleend vergunning tot het oprichten van een ij ti.ng voor het herstellen van automobie en het oprichten van een carosseriefaoj met verf spui tinrichting op/in perceel:' "Te ede straatkadastraal bekend gemeerd; Soest, in sectie H.4372. deelt mede in dit stadium zich niet ge rechtigd te gevoelen zijn oordeel uit spreken over ie aanvrage van het bestal der stichting Engendaalschool om medeV Icing tot aanschaffing -van een nieuwe r methode. verzoekt ten aanzien van de storting n de helft van de schoolgelden op 1 Oct. een regeling te willen treffeb, waardos verrekening olaats vindt ten opzichtei het tegoed, waarop ingevolge art. lol L.O.wet aanspraak Kan worden ^emaakt. biedt ter behandeling aan eenige verzof om bouwvergunning vergezeld van de nooi teekeningen en adviezen. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 547