Jh 4 ÏV m BESLISSING. de stukken wordt kennis denoraen en sloten te deponeeren. iep; ontwerp wordt goedgekeurd. ^sloten wordt den Raad voor te stellen gevraagde medewerking te weigeren op ■nd; dat van de noodzakelijkheid van aa Taffing eener nieuwe rekenmethode niet [gebleken Jn het schooldestuur te berichten dat i [uitbetaling van de bedoelde 20% van de .oitatiekosten eerst kan geschieden na Iststelling der desbetreffende gemeente- pkeningen en B.en 7. het besluit van 16 B31 moeten handhaven. be vergunningen geboekt onder de nos. 1/ lil 2/227 worden verleend overeenkomstig d esiuiten hiernevens gevoegd. Vergunning 0. 1/593 wordt aangehouden ingevolge de buw ver ordening. n- sept 604 e Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 548