NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. {.Cl,.. van de der op Vrij dag, den 7 October 19? Tegenwoordig de heeren: Llr.»...De^e.th.,..exieester j*.S*.van...liur.en....jea...Z»I»Qde.&seiL.»....:.7.e.tiio.udersJL Secretaris ..J....G.«A..*3a:te.rib.u.rg.. Afwezig de heer... De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..uLtt... tot en met 11*86 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 6///1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 550