7J S s "o J BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ifd.Soest v/d Ned. 24-9-'32 Vereeniging Eerste Hulp Hij Ongelukken Voorzitter verzoekt mededeeling of ook dit jaar ujeder agenten van politie voor rekening der getle te deel zullen nemen aan den op 3 October aan te vangen cursus in E.H.B.O. De Inspecteur van Politie stelt voor teb sluiten lat bedoelde cursus zal worden bi: woond door de agenten van politie C.van li gaarden en Th.A.Jansen, terwijl de agent7 politie A,de Raadt dezen cursus zal Kunnen1 bijwonen, voorzoover de dienst zulks toeia gaat over tot behandeling van het ontweri; a. reglement voor een gemeentelijke steun- verleening met rijkssubsidie. b. reglement voor de gemeentelijike werkver schaf f'ing. KORTE INHOUD. <L> 3 c OS Dagteekening en volgnummer. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 557