lu. NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Maa.0dag, den 10Qc.tOB.er192 Tegenwoordig de heeren: Ur.»G.»....D.eice.th,. Burgeiaet eter. j.AS.».yaxi...D.ur.ea...e..rx...IO»lodaas.en.,.?.Vatho.ud..er.s..* A Secretaris...J...G.,A «Bate.nb.urg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..UlLItot en met J.kÜGbvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, J...

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 560