BESLISSING. it van hejBj-L ontwerp raadsbesluit zal den raad ter >32 le afBststell ing worden aangeboden liaan ;en "bijbel 'gegeven I bekend I pendien j gebleiej iet verkol 'dat de J perceel rt het aststelll het bepJ t van 241 etreffenjhe exploitatierekening wordt aanvaard en pal den raad worden aangeboden nevens de [Jordracht dd. 14 Sept. j.1. no.2422 welk u aanvulling van het finaneieele gedeel te den raad zal worden aangeboden. Kei, geheel zal in de commissie van openba |re teiken op Vrijdag 14 Ontuber a.s. nog- lals om advies in behandeling komen. veraoetefte vergunningen worden verleend overeeri- de nood:»; stig de besluiten hiernevens gevoegd |p geboekt onder de nos. l/592> 1/601, /602 en I/605. tin. 1? Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CV i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 562