CONTROLE No Elke bemerking omtrent afwerking of aantal moet vergezeld zijn van dit controlebriefje.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 563