te i BESLISSING. Op voorstel van den Voorzitter wordt de- sloten de verordening te ontwerpen con form zijn voorstellen. De bonden zullen lopnieuw in een bijeenkomst over dat ont- jierp worden gehoord. [Conform het advies wordt besloten den ge- feenteontvanger tot uitbetaling van de loo t uitbetaaBen opdracht te geven. besloten wordt aan van Breukelen mede te leelen, dat aan den raad zal worden voor gesteld: den grond te verhoopen voor f 1,^0 per r!2 onder voorwaarde dat de woning binnen |1 jaar wordt afgebroken of van den grond slechts te verkoopen een lloordelijk en zuidelijk deel ter opper vlakte als op de situatieteehening is aan lesgeven en dat onverkocht blijft het per- peel waarop de woning staat. I? A/jcl oA OOI. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 568