NOf NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Binsdag, den 2...T,.fi.bTuar.i19J2 Tegenwoordig de heeren: Mx.«G..Be kethBurg arne estex J..«3..an...B.ur.en er. TC.Ladeesen-»-- Wethouder-s - •jé.JL SecretarisJ.G......A...Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers „ZJ...S.tot en met I Tbvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 56