Ui, JlUUffl .van Heijstl 'en vinden ce functie laving van j liniging ter van Februari tg te be- BESLISSING. )e vergunningen worden verleend overeen- Imstig de besluiten hiernevens gevoegd e tb ..eict onder de nos.. 1/577. I/6061/608 T'609. gesloten wordt de ïensioensgrondslagen ïform de ontwero-besluiten vast te stel ■en. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 576