dat estijds te-ar cai er daar n duj.de- de rooiij de L'euee n aanvai] 1-lege -vg n TTets >r he Ln kei kas de hin-| uwwerk van het 3ver den /entueell 3 de ver! j eer. en irexcen, BESLISSING AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 590