/P. AL NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op '/rijdag, den 21 Cc.tab.ar192 Tegenwoordig de heeren: Mr..«CuD.e.k.e.th.,.Bur.g.e.me.e.s.t.er. j..,.S...mn...I!ur..e.n....e.n....K..L.Q.d.e.er.e.u.,.....7.e.tiio.ud.e.r.s SecretarisJ .G..A «Ba teaburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met J.lki/L van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 592