(5 Spreker is tegen de Ri jjfesregeling ,zoo zuIks niet noodig is. De Voorzitter wil de zaak in officieuse zitting a.s. Donder- chg behandelen. De Heer Gasille vindt dat de zaaK niet goed voorbereid is,en wil deze zoo niet behandelen. Spreker laat zich niets door den Voorzitter voordraaien en dreigt zconoodig de zaax te publicee- ren De heer van klooster maant tot voorzichtigheid aan. Spreker vreeét dat de toestanden het volgend jaar nog slech ter zullen zijn. De heer de Bruijn zegt dat men tenslotte alles wel produc tief weriw kan noemen wanneer er eenige verbetering tot stand komt Spreker zegt tegen den Voorzitter dat deze vergeet dat het werjs. in gewone omstandigheden niet zou worden uitgevoerd. Qok al weet Spreker niets van de begrooting af,kan hij zich niet met de zienswijze van den Voorzitter vereenigen. Wanneer subsidie van het Rijk verkregen Kan worden,zal het werk uitgevoerd moeten worden, doch anders niet. De heer Busch zegt dat het zwembad moetkomen.onverschillig of de tijd al dan niet abnormaal is. De vergadering wordt hierna gesloten. tsW I Aanduiding van het gwr ii a£ ,v U IU^ X 30 8 «r p

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 616