NoLiï NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST '.ttr (j van de der op Donder dag, den 27 October192 Tegenwoordig de heeren: Mr»G.Deketh, Burgemeester J.S.van Duren, en K.Lodeeaen, ifethpuders SecretarisJ.G.A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .ELS.il tot en met ...i.L.S'5 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 618