E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. i vry J.de Goede,Rade- :naker3tr.25 S'berg 5-io-'32 verzoekt ontheffing van het bepaalde bij art. 14 sub III der Bouwverordening voor den bouw eener schuur, behoorende bij het te bouwen woon-winkelhuis op het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sect E.l'779, gelegen aan den Verl.Postwegzul tot op een afstand van 0,50 M. uit de zul lelijke zijerfafscheiding. De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoeaicht adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen. e ontheffi Ivies. 1 xsk. Techn.Ambt. Bouw en 'Woningtoezicht biedt ter behandeling aan eenige verzoeke om bouwvergunning vergezeld van de noodig teekeningen en adviezen. le vergunn korastig de >n geboekt u (J E 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 619