BESLISSING. leiding leert de verzoeke le noodig j ontheffing wordt verleend conform het i s De vergunningen worden verleend overeen- corastig de besluiten hiernevens gevoegd >n geboekt onder de nos. 1/607 e n I/617. uA "u. n Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ilde bij ng voor bij het perceel, in sect ai egzul t de aui i. CV^gLjlaM^ CV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 620