NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No6 van de der op Vrij dag, den 28 October192 Tegenwoordig de heeren: ,Mr.«(*«DeketüBurgemeester J«S»van Duren en K»LQd.ee.sea, Wethouders. ZA^JL SecretarisJ.G„A»3atenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met „1.1 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 622