*T"- o/fóAsy BESLISSING. Ipe onderhoudstermijn zal worden uitbetaal et haar ^Besloten wordt een verhoogd crediet ad raad-eenBf 200 bij den raad aan de vragen. 200.- voo In verband met het rapport van den secre taris wordt goedgevonden dat de N.V. Eerst Soester Eleótr.Drukkerij voor eigen risicc tracht reproducites te verkrijgen van het Uitbreidingsplan. eaubehoeflBesloten wordt de desbetreffende posten verhoogepe verhoogen. De ontheffing wordt verleend. De gevraagde vrijstelling wordt verleend, Besloten wordt adressant te berichten dat |inmiddels naar aanleiding van zijn verzoel: een oplossing is tot stand gekomen. jr/ó~ Z/'O /-*zy.g 2^ AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 628