a a J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. m STederl. "Filmdienst te Amsterdam 20-10-'32 verzoekt een tweetal films n.1. "De vier Jaargetijden" en "De Zuiderzeewerken" aan leerlingen der scholen te mogen vertoonen, lis voorwaarde wordt daarbij gestelds a.be 3Chikbaarstelling van een zaal voorzien va aen aansluiting op het electr.net. dalle voorstellingen (duur van elke voor stelling ongeveer een uur( moeten op één dag afgewerkt worden. De kosten zullen bedragen voor de eerstge noemde film f 40.- en voor de tweede f 50. <u 3 C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 629