NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noy/ van de der op Ding dag, den 8 November122 Tegenwoordig de heeren: Mr.G.DeKetil, Burgerne es J.3.van Duren. en. K.LQdeeaen'Vethouders- A-.%*£ SecretarisJ GABat e nburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .11.^.1... tot en met .ivan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 636