NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders 4 Noli van de der op Dinsdag, den l.JJ...November Tegenwoordig de heeren: ME.»GVJeketh» Burgemeester J.S.van Dureh .eii K»Lod.eesen, Wethouders SecretarisJ.G.A»3atenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .lil-w. tot en met J.T34-.- van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 649