NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nok van de der op Vrij dag, den l8 November19? Tegenwoordig de heeren: Ilr. B. Beiceth,Burgemeester J.S*vun Duren ...en K.X.odeesen '!ï.e..thQ.ud.er.s<=£- SecretarisJ «.G.A «Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .ThJiQ.. tot en met ../.3.5jü. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 658