NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoT£, van de der op .Ding...dag, den 22HQyember192 Tegenwoordig de heeren: Ilr..G..DekethBuxgeaee ster .J.G.van Dure,! en K.Lgdeesen,. Tetiiouaers SecretarisJ..G* .VBa.tenb.urg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..13..£j-tot en met 1 Vh.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 668