BESLISSING. schen erf-Mconform het advies wordt besloten den rceelen tMraad het voorstel te doen. aar rzoeic ■conform het advies zal aan den raad het fan huur Bvoorstel worden gedaan. ïhorst delllonfonn het advies wordt besloten den iezelfde raad het voorstel te doen. v-, *A' X"jHï. ^7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ft II Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L-9 cJ/cLeji&*~-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 674