NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders (ajI\ No. van de der op Vrij dag. den 25JLo.vamber1922 Tegenwoordig de heeren: I.Ix.v.5e.,;ei.hburgemeester. .van -Duren - eïi .E-..Lodees en wethouders M SecretarisJA. Bat enbu rg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J.Y.Ü..D.... tot en met I 35... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 676