'y/Hv j/lfi. ging aan terloidij van het t aankoojJ oogen- aardoor van ƒ660,j ontwerp ht te ichting bewaar- grondsch een af straal e H.3Ö62 ritwerp Je Soest te tbreiden sscheri j aan de ada straal e H.2602 ontwerp ompanyté inning ondsche ondsche /an Weede| ite Soe ig van dej eid door /en pomp elk van ïtwerp Mij.te inning ïepornp- mdergror en een 3.1 558, t BESLISSING. De machtiging wordt verleend. De aanvra ge zal alsnog schriftelijk worden voor gebracht De vergunning wordt verleend conform het hiernevens vastgesteld besluit. net ontwerp wordt goedgekeurd. )e vergunning wordt verleend conform het 'besluit hiernevens vastgesteld. Jf ;et ontwerp wordt goedgekeurd. \P xJtLctJLi* - 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 678