NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Lins.dag, den 2.9 Kovemher19|2 Tegenwoordig de heeren: Mr...G-.De.ke-thtburgemeester. J ...s ..v.anUu r enen -K-.-Lod eesen o/2~ SecretarisJ...G.. A .Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...l.3tjM- tot en met l.h 0{~... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 688