<u E E JSP BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. IHor. Gewestelijke Varkenscentrale Utrecht 21 Oct32 KORTE INHOUD. deelt mede, dat ingevolge Ministrieele beschikking aan varkenshouders die daar toe in de termen vallen, vrijstelling kan worden gegeven van heffing op de huisslachting. De directeur v.d.Keuringsdienst van vee- en vleesch deelt mede, dat, waar in deze gemeente alles wordt gestempeld, geen rekening behoeft te worden gehouden met den inhoud van bovenaangehaald schrijven )p grond ringsdie: e depon D C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 693